Varmt välkomna till Vikens Montessoriförskola, skola och fritidshem med kulturprofil


Vikens Montessori  ligger i utkanten av Viken i en vacker miljö med naturen inpå knuten med närhet till både skog och hav. Montessoripedagogiken utgör grunden för vårt arbetssätt och synsätt.  Kärnan inom montessoripedagogiken är att ta till vara barnets nyfikenhet och individuella förmågor och intressen. När handen arbetar mognar hjärnan. All sensorisk materiel är uppbyggda från lätt till svår, konkret till abstrakt. 

Kulturprofilen ger barn och elever möjlighet att fördjupa och ytterligare att utveckla sin kreativitet och hitta olika uttrycksformer. Genom att använda kroppen och sinnena i olika estetiska lärprocesser och uttrycksformer hittar barnen och eleverna vägar att ta till sig ny kunskap och nya förmågor där de intellektuella krafterna ökar och bidrar till hjärnans utveckling, forskning visar att välutvecklade estetiska arbetsätt gynnar språk-, läs- och skrivutveckling hos barn och elever. 

Vi som arbetar på Vikens Montessori tycker att alla barn är allas barn. På vår lilla förskola/skola/fritidshem är gemenskapen viktig och att personalen känner alla barn.                                I vår värdegrund ingår att vi visar varandra hänsyn och respekt.

Våra ledord är:

·   God arbetsmiljö

.        Ansvar

·   Gemenskap

·   Trygghet

“En liten skola med hög kvalité där alla blir sedda”

         Vår önskan är att den dag barnen lämnar Vikens Montessori ska de ha utvecklats till ungdomar med goda kunskaper, 

starkt självförtroende,  nyfikenhet,  respekt för andra och med glittret kvar i ögonen. 


Klicka här för transkribering av texten.