Välkomna till Vikens Montessoriskola

Rektor: Anette Gustafsson

Tel: 0707 35 30 15

Mail: anette.g@vikensmontessori.se


Skolan bedrivs i ljusa lokaler i unikt arkitektritat hus i två plan samt i två närbelägna byggnader. Barns trygghet, glädje och lärande står alltid fokus på vår förskola. Vi arbetar aktivt med att få barnen delaktiga i sitt eget lärande och dess kompetenser.


Våra ordinarie öppettider är 07.00-17.30. Vid behov kan tiden utökas till 18.00.