Välkomna till Vikens Montessoriskola

Rektor:  Joakim Andersson 

Tel: 073-073 40 51

Mail: joakim.andersson@vikensmontessori.se 

Skolan bedrivs i ljusa lokaler i unikt arkitektritat hus i två plan samt i två närbelägna byggnader. Barns trygghet, glädje och lärande står alltid fokus på vår förskola. Vi arbetar aktivt med att få barnen delaktiga i sitt eget lärande och dess kompetenser. Skolan följer Läroplan för grundskolan Lgr22


Våra ordinarie öppettider är 07.00-17.30. Vid behov kan tiden utökas till 18.00.