Välkomna till Vikens Montessori Fritidshem


Fritidsansvarig:  Anette Olsson

Tel: 070 357 17 83

Mail: anette.olsson@vikensmontessori.se 


Fritidshemmet  bedrivs i ljusa lokaler i unikt arkitektritat hus. Barns trygghet, glädje och lärande står alltid fokus på vårt fritidshem. Vi arbetar aktivt med att få barnen delaktiga i sitt eget lärande och dess kompetenser.


"En dag på fritids"

Våra ordinarie öppettider är 06.30-17.30. Vid behov kan tiden utökas till 18.00.

måndag-torsdag:

6.30-8.10 Öppning och frukost

14-17.30 Pedagogisk undervisning med diverse aktiviteter, stängning

fredag:

6.30-8.10 Öppning och frukost

13-17.30 Pedagogisk undervisning med diverse aktiviteter, stängning