Välkomna till  Vikens Montessoriförskola


Rektor: Marie-Louise Fransson

Tel: 0732-61 50 41 

Mail: marielouise.fransson@vikensmontessori.se


Förskolan bedrivs i ljusa lokaler i ett unikt arkitektritat hus i två plan med tre avdelningar med barn åldrarna 1-4 år, 5-åringarna har sin vistelse i skolans lokaler i motsvarande unika hus. Barns trygghet, glädje och lärande står alltid fokus på vår förskola. Vi arbetar aktivt med att få barnen delaktiga i sitt eget lärande och dess kompetenser.

Förskolan arbetar efter Läroplanen i Förskolan, LpFö 18 och Montessoripedagogiken. Läroplanen tar upp barnens utveckling och lärande, barnens inflytande i verksamheten och relationen till föräldrarna. Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Av skollagen (2010:800) framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 


Våra ordinarie öppettider är 06.30-17.30. Vid behov kan tiden utökas till 18.00.

Ni kan nå oss på telefon:

Lilla Gul (Barn 1-3 år): 0766-23 76 36 

Lilla Röd (Barn 3 år): 0766-23 76 35

Stora Röd (Barn 4 år):  0766-23 76 35

Stora Blå (Barn 5 år): 0766-23 76 34

De barn som kommer går under allmän avgiftsfri förskola/15 timmar per vecka och följer skolans läsår, d.v.s. barn till föräldralediga eller arbetssökande är lediga då det är lov, som höst-, jul-, sport-, påsk och sommarlov på skolan, har vistelsetid hos oss tisdag, onsdag, torsdag 08.30 – 13.30, lediga dagar måndag och fredag. 

”En dag på förskolan”

06.30 – 07.30 Öppning och frukost 

07.30 – 11.00 Delning i respektive grupper. Undervisning  pedagogisk verksamhet/utedag 1 dag i veckan

11.00 – 11.30 Samling avdelningsvis, lunchförberedelser

11.30 – 12.00 Lunch

12.00 – 14.00 Utevistelse. Kläder efter väder, gäller alla dagar

14.00 – 14.30 Samling

14.30 – 15.00 Mellanmål

15.00 – 17.30 Fortsatt pedagogisk undervisning, diverse aktiviteter, stängning

MATKULTUR 

Vi beställer vår goda mat från cateringfirman Matkultur i Viken.  Deras kock lagar hälsosam och näringsrik mat från grunden på rena råvaror.

olika sorters mat exempelvis grönsaker och frukt.
Läromedel med pärlor på stavar i olika färger som anger kvantiteter.

MONTESSORIPEDAGOGIKEN

Maria Montessori menade att när barn är aktiva bygger de upp sin struktur i sitt inre, de bygger upp sig själva, och detta kallade hon för arbete.

Montessoripedagogiken strävar efter att varje barn ska ha frihet att röra sig, välja aktivitet, välja att arbeta ensam eller i grupp och själv få bestämma hur länge de vill hålla på med den uppgiften. Under ett arbetspass har de möjlighet att få upptäcka och utveckla sin egen arbetscykel, d.v.s. koncentrations- eller arbetskurva. För att kunna hitta sin arbetscykel måste barnen få arbeta ostört så lång tid som möjligt utan att bli avbrutna.