Kulturprofil

Lpfö 18, kap 1, Förskolans värdegrund och uppdrag: “Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.”
Lgr 22, kap 1, Förskoleklassen, skolan och fritidshemmets uppdrag: “Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter.”

Syfte och bakgrund till kultur

VARFÖR?

HUR?

"Handen är hjärnans verktyg."

(Maria Montessori)


"Konst har en positiv effekt på IQ, studieresultat och inlärning av språk."

(A Bamford)


"Musik har positiv inverkan på hjärnans utveckling hos barn."

(Forskargrupp vid U S C)

Den praktiskt - estetiska ämnesmodellen, sinnesträning, finmotorisk träning, kreativt tänkande, psysiskt välbefinnande, kulturträning.

"Handens område i hjärnan är inte statiskt utan förändras ständigt beroende på hur aktiv handen är. Aktiva händer expanderar i hjärnan och engagerar allt fler nervcelIer - att aktivera händerna är att aktivera hjärnan."

(Göran Lundborg, professor i handkirurgi)

Bild & Konst

Skapande

Keramik 

Vernissager/utställningar 

Konsthistoria

Foto, film & rörlig bild 

Serietecknande  

Konstruktion & arkitektur 

Tekniker & metoder

Kommunikation

Ljussättning

Musik

Musikskapande

Musikproduktion

Kör & ensemblespel

Sång & rytmik 

Instrument

Musikhistoria

Digitalt skapande 

Sång- & textanalys

Textskapande 

Textbearbetning 

Drama, dans och rörelse

Drama & teater 

Musikal

Dans & koreografi 

Rörelse & motorik 

Rytmik 

Manus & textskapande

Språkutveckling 

Rösttolkning 

Kostym och kläddesign

Scenografi